Co to ?

SZP to zbiór prostych zasad przyjętych w firmie, które porządkują i ujednolicają sposób prowadzenia projektów. SZP opisuje typowy proces uruchamiania, prowadzenia i zamykania dowolnego projektu. Zawiera także przydatne wzorce dokumentów (np. szablon karty projektu, harmonogramu czy końcowego podsumowania wniosków).

Jaki standard jest najlepszy ?

Własny, dostosowany do jednej konkretnej firmy. Jego opracowanie opłaci się, ponieważ każda firma jest inna i przez to wymaga nieco innych metod prowadzenia projektów. Globalne metodyki są zazwyczaj niezwykle obszerne. Dlatego powinny być traktowane jedynie jako punkt odniesienia. Nie nadają się jednak do bezpośredniego wdrażania (czy jeśli chcesz poczytać, bierzesz do ręki encyklopedię?).

Dla kogo ?

Dla każdej firmy (lub organizacji), która realizuje co najmniej kilka projektów w roku. To wystarczająco dużo, aby pomyśleć o uporządkowaniu metod ich prowadzenia. Rozmiar firmy jest tu drugorzędny. Nawet niewielkie rodzinne firmy, zatrudniające kilkadziesiąt osób, mogą już potrzebować spisania własnych zasad prowadzenia projektów.

Po co ?

SZP ułatwia życie kierownikom projektów. Nie muszą wyważać otwartych drzwi. Mają na tacy podaną receptę na efektywne poprowadzenie projektu: krok po kroku. Projekty będą realizowane wedle ustalonych, jednolitych zasad. Także zarząd będzie zadowolony. Mając bowiem własny standard, łatwiej zapanować nad całym portfelem projektów w organizacji.

Kto wdraża ?

Ekspertem w tej dziedzinie jest Michał Kopczewski, który od lat pracuje pod marką Processum (www.processum.pl). Jest gorącym orędownikiem opracowywania i wdrażania SZP dostosowanego do specyfiki każdej firmy. Swoje doświadczenia opisuje w poczytnych książkach, ale także osobiście wdraża SZP i prowadzi szkolenia z zarządzania projektami.

Kiedy i jak ?

Opracowanie SZP zajmie nie więcej niż kilka tygodni. Nawet w dużej korporacji. Przygotowujemy go wspólnie z wybraną grupą pracowników. Na koniec szkolimy personel, a w szczególności głównego opiekuna Standardu, który powinien być wybrany, aby przejąć pałeczkę i dbać o dalszy rozwój SZP. Jak to się robi po kolei - to przybliży nasz krótki komiks.